Scada

SCADA (Merkezi denetim ve bilgi toplama sistemi)

Şehrimizin farklı bölgelerinde dağınık vaziyette bulunan içme suyu üretim ve depolama istasyonlarının bir merkezden bilgisayar aracılığı ile denetlenmesini ,izlenmesini ve bir mantık içerisinde işletilmesini sağlamaktadır.

Şehrimizde içme suyu, geniş bir coğrafi alana yayılmış bulunan istasyonlarda ,yer altı kaynaklarından pompalar aracılığı ile çıkartılmakta,o istasyona ait toplama deposunda birikmekte,terfi pompaları ile istasyona ait ana depoya,ana depodan da şebekeye verilmektedir.

Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için SCADA tarafından yapılan ölçüm ve kumandalar şunlardır:

- Her bir motor için akım ,gerilim,güç katsayısı ölçümü

- Anlık ve toplam aktif,reaktif güç ölçümleri

- Motor gövde ve sargı sıcaklığı ölçümü

- Her bir kuyuda hat basıncı,kuyu debisi ,kuyu su seviyesi ölçümü

- Motor ve vana açma - kapama kumandaları

- Motor kumanda devresi arıza bilgisi

- İstasyon içi güvenlik bilgisi

- Toplama deposu ve ana depolarda su seviyesi ölçümü

- Terfi istasyonu ve ana depo çıkışlarında anlık ve toplam debi ölçümleri

- Terfi istasyonu ve ana depo çıkış vanası açma kapama kumandaları yapılmaktadır.

Yapılan ölçüm ve kumandalar 24 saat sürekli izlenmekte istenildiğinde merkez operatörü tarafından kumanda edilmekte ,istenildiğinde otomatik konum seçilerek motorlar ve vanalar, toplama ve ana depo seviyelerine ,seviyenin hızlı yada yavaş düşmesine ,motor çalışma sürelerine bakarak otomatik olarak hiçbir müdahale olmaksızın çalışmaktadır . Depolar arası geçiş vanaları deponun dolması yada boşalmasına göre açılıp kapanmaktadır. Yapılan işlemler merkezden anlık olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.Toplanan istatistiksel bilgilerle kuyu su seviyesi ve debisi sürekli izlenerek mevsimsel değişiklikler ve verim gözlenmekte, her bir istasyondan şebekeye verilen su miktarı rapor halinde tutularak hem üretilen su miktarı belirlenmekte,hem de geleceğe yönelik yatırım planlarına ışık tutmaktadır. Motor çalışma süreleri ve tükettikleri enerji takip edilmekte akım ve gerilim oynamaları motor sıcaklıkları hat basıncı ,çıkış debisi izlenerek oluşabilecek arızalara önceden müdahale edilmesi sağlanmakta ,meydana gelen arızalardan anında haberdar olunarak müdahalede gecikmenin önlenmesi ve bundan doğacak su kesintileri ve kayıpların en aza indirgenmesi sağlanmaktadır.

Sistem sayesinde,bütün içme suyu üretim ve depolama istasyonları, tek bir merkezden bilgisayar aracılığı ile uzaktan kumanda edilmekte ve izlenmekte, böylece personel, araç, zaman ve enerji tasarrufu sağlanarak güvenilir,pratik ve ekonomik bir işletme gerçekleşmektedir.