Atıksu Protokol Formu

Müracaat aşamaları aşağıda belirtilmiştir;

1-  Firma / İşletme tarafından Atıksu Protokolü için dilekçesi yazılır.

2-  a)Aşağıdaki Firma Bilgi Formu eksiz olarak doldurulur.

        b)Firma yetkilisinin imza sirküsü ,

        c)Ticaret sicil gazetesi fotokopisi ,

         d)Sızdırmaz fosseptik projesi İnşaat Mühendisi onaylı;

         e)Protokol ücreti 1000 TL  48 Kod ile KASKİ veznesine yatırılarak alınan dekont 

           Yukarıda istenilen belgeler hazırlanarak KASKİ Genel Evrak Servisine başvuruda bulunulur. Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdürlüğümüze görüşme için gelinir.