GSM Ruhsat Görüş Bildirim Formu

Müracaat aşamaları aşağıda belirtilmiştir;

1- GSM Ruhsat Görüş Bildirim Formu 2 nüsha çıktı alınır.

2- Firma temsilcisi tarafından form eksiz bir şekilde doldurulur.

3- Doldurulan form Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Su Tahakkuk ve Kanal Tahakkuk birimleri tarafından incelenerek onaylanır.

4- Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdürlüğünde ilgili personel formdaki bilgilere göre GSM  görüşü verir.