Hukuk Müşavirliği

Hakkında

Hukuk Müşavirliğimiz Genel Müdürlüğümüz lehine veya aleyhine açılan ya da açılacak olan davalarda, arabuluculuk görüşmelerinde vb. her türlü ihtilaf halinde adli, idari ve her türlü resmi merci önünde Genel Müdürlüğümüzü vekaleten temsil eder.

MİSYON

Genel Müdürlüğümüz birimlerinin kamu hizmetini mer’i mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütebilmeleri maksadıyla hukuki ilişki ve işlemlerin Genel Müdürlüğümüz menfaati yönünde düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların aynı doğrultuda çözüme kavuşturulması, Genel Müdürlüğümüz hak ve menfaatlerinin savunulması, hukuki uyuşmazlık çıkmasının engellenmesi amacıyla tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmaktır.

VİZYON

18.10.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası md.2 hükmünde yer alan “Hukuk Devleti” anlayışına göre, hukukun üstünlüğü ilkesi içerisinde ve hukukun genel ilkelerini temel alan, kaliteli, hızlı, güvenilir ve güncel hizmet anlayışıyla model olmayı amaçlamaktadır.

Amaç

Genel Müdürlüğümüzün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları engelleyici tedbirleri zamanında alarak hukuki uyuşmazlıkları en aza indirmek ve buna dayalı olarak hizmet kalitemizi artırmaktır.

Hedef

Müşavirliğimiz personelin ihtiyaç duyacağı bilgilerin temini, bunun için güncel bilgilerin takibi, düzenli şekilde kayıt altına alınması ve personele aktarılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Politika

İhtilaf konusu olabilecek iş ve işlemler ile her türlü faaliyetin tetkik edilerek ihtilaf sayısını en aza indirmek ve bu surette başarı seviyemizi daha da yükseltmek temel politika ve önceliğimizdir. Genel Müdürlüğümüz personeli dahi olsa; Müşavirliğimizin özel gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti verme veya kişilerin özel davalarını vb.işlemlerini takip etme yetkisi bulunmamaktadır.