İHALE
İhale Kayıt No İhale Tarihi İhale Konusu İhale Usulü
2020/280583
26/06/2020 10:00
Akkışla İlçesi Atık Su Arıtma Tesisi Kanalizasyon Kolektör Hattı İnşaatı
Açık İhale