Bina/Tesis Girişleri ve Bina/Tesis İçerisinde Kişisel Veri İşleme Kuralları

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından güvenliğin sağlanması ve işleyişin sürdürülebilmesi amacıyla, ana bina ve eklentilerinde (iç ve dış) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, kurumumuza gelen kişilerin giriş çıkışları takibe alınmaktadır.

İş bu takip ile; Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun kişisel veri işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve bina içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları, güvenilirliğini sağlamak, hizmet kalitesini arttırmak, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla alınmakta ve bu amaçla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca bilgi güvenliğini sağlamakla yükümlü sınırlı sayıda KASKİ personelinin erişim imkanı bulunmakta olup bu kimseler gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedirler.

Canlı kamera görüntüleri ise, güvenlik görevlilerimiz tarafından izlenebilmektedir. KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler eksiksiz olarak alınmaktadır. 

Kişilerin ve binaların güvenliğini sağlamak maksadıyla kurulmuş olan güvenlik kameraları ile, bina giriş çıkışlarında alınan kişisel veriler işlenmektedir. Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, güvenlik amaçları aşılmamakta, İşbu veri işlemelerinde, ilgililer “veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından” KVK Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince aydınlatılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 12. maddesi gereğince kamera ile izleme faaliyetleri ile ilgili elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta, bu veriler kanunlarla belirlenmiş süre kadar saklanmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan personel tarafından yapılmakta, ilgili veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Kurumumuza ait binalara gelen kişilerin isim ve soy isimleri güvenlik ve kurumumuzun işleyişi gereği kaydedilebilmekte olup, ilgili bilgiler elde edilirken kişisel veriler Kanun’a uygun olarak korunup işlenmektedir. Kurumumuza asılan ve kişilerin erişimine açık olan yazılar aracılığıyla kişisel veri sahipleri aydınlatılmaktadırlar. Kişi giriş ve çıkışının takibinin yapılması amacıyla elde edilen kişisel veriler; yalnızca bu amaçla işlenmekte ya da fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2040/Veri-Guvenligine-Iliskin-Yukumlulukler

https://kvkk.gov.tr/