Hukuk ⚖ Mevzuat
Başlıksız Belge
AvatarTBMM Mevzuat Bilgi Sistemi: Bir kanunun belirli tarihteki metnine, madde gerekçesine, madde önergelerine, tasarı/teklif haline, Komisyon Raporuna, Genel Kurul Raporuna ve daha bir çok bilgiye erişim imkanı sunmaktadır.

AvatarMBS, 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelikte Resmî Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemlerin tek metin haline getirilip, sunulmasıdır. 

AvatarResmî Gazete’de yayımlanan hususlar şunlardır: Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.  Avatar

KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.

Avatar

1.Elektronik Posta

Tebligat mevzuatına göre e-ortamda yapılan tebligatı sağlayan posta şeklidir.

2.Kep Adresi

Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlayan posta sistemidir.

3.E-Tebligat Adresi

PTT tarafından, tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS'ye kaydedilen tebligat adresidir.

Avatar

Arabuluculuk müzakerelerinde KASKİ Genel Müdürlüğü'nü temsil eden komisyonun irtibat bilgileri sunulmaktadır.
Avatar


KASKİ Genel Müdürlüğü olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kurumumuz hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, kurumumuzla ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

AvatarCİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), vatandaşlarımızın talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na iletebilmesi amacıyla 2015 yılında kurulan bir web servisidir. Bu portal ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe hakkı kanunu kapsamındaki haklarını kullanabilmektedir. Yapılan başvuruların değerlenmeye alınması için T.C. kimlik numarası, ad-soyad ve adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi zorunludur.


Gizlilik Bildirimi

Elektronik posta adresiniz ve kişisel / firma bilgileriniz hiç bir şekilde başka kurum, kuruluş ya da şahıslara dağıtılmaz. Kişisel bilgilerinize sadece siz ulaşabilir ve onları yalnızca siz değiştirebilirsiniz, üçüncü şahısların erişimlerine izin verilmemektedir.

Yasal Uyarı

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı, KASKİ Genel Müdürlüğü’ne aittir. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu siteden alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dökümanlarında yayınlanamaz.

Bu internet sitesindeki bilgilerde, fiyat, tarife ve teknik bilgilerinde yazım hataları veya güncelleme hataları bulunabilir. Genel Müdürlüğümüz için bağlayıcı değildir. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler her zaman önceden bildirmeksizin değiştirilebilir. KASKİ Genel Müdürlüğü, işbu internet sitesinden ulaşabileceğiniz hiçbir internet sitesi, bağlantı ve link hakkında hiçbir garanti ve/veya görüş sunmamaktadır. Bu internet siteleri sadece kolay ulaşım amacıyla belirtilmiştir ve burada belirtilmeleri kurumumuzun bu internet sitesindeki içeriği ya da bunların kullanımını önerdiği ya da bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul ettiği anlamına gelmez. Buna ek olarak, kullanım için seçtiğiniz her şeyin virüs, solucan ve diğer zararlı nitelikteki öğeler içermemesini sağlamak için gerekli önlemleri almak size bağlıdır.

Gönderilecek herhangi bir bilgi, öneri, fikir ya da diğer iletilerin gizli olmadığı ve herhangi bir kimsenin mülkiyetinde olmadığı kabul edilecektir. Kişisel veri ve firma bilgisi içermemesi halinde bu bilgileri kullanma, üretme, sergileme, gerçekleştirme, değiştirme, aktarma ve dağıtma hakkını kısıtlamasız ve geri alınamaz bir şekilde vermiş oluyorsunuz ve kurumumuzun herhangi bir amaçla bize göndereceğiniz fikirleri, kavramları, bilgileri ve teknikleri kullanmakta serbest olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

Siteye giriş yapan kullanıcımız, işbu “Yasal Uyarı”yı okuyup aynen kabul etmiştir.


© Copyright 2021 Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü