Su Kayıpları Yıllık Raporu

İÇMESUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARI YILLIK RAPORU

10/03/2016

İLİ : KAYSERİ

BELEDİYE ADI : KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

NÜFUSU : Toplam Nüfus ; 1.341.056

İçme Suyundan İstifade eden ; 1.341.056

SU İDARESİ ADI (varsa) : SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜD.

ADRES :M. Kemal Paşa Bulvarı No:186 Yakut/Kocasinan Kayseri

İRTİBAT KİŞİ ADI-SOYADI : Ziya KAHRAMAN

TELEFON/FAKS : 0352 432 11 01

E-POSTA : ziyak@kaski.gov.tr

RAPORUN AİT OLDUĞU YIL : 01.01.2015 - 31.12.2015

1. GENEL BİLGİ: (Bu bölümde raporun ait olduğu yılda içme-kullanma suyu sistemindeki su kayıpları ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.)

2. İÇMESUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARI ENVANTER FORMU Aşağıda yer alan tabloyu doldurunuz.)

Yeraltı suyu

Yerüstü suyu

Toplam

1

Kaynaktan yıllık çekilen su miktarı (m3/yıl) (kaynağın adını belirtiniz)

73.664.840

2

Yıllık arıtılan su miktarı (m3/yıl) (Arıtma uygulanıyor ise)

______

3

Yıllık sisteme verilen (varsa arıtma tesisi çıkışından sonra) toplam su miktarı (m3/yıl)

73.664.840

4

Abone sayısı

532.635

5

Yıllık su tüketim miktarı (m3/yıl) (izinli tüketim miktarı)

59.817.809

6

Su kayıp miktarı (m3/yıl) (Sisteme verilen su miktarı - izinli tüketim miktarı)

13.847.031

7

İletim ve dağıtım hattı uzunluğu (boru cinsi ve uzunluğu (m))

PVC : 1.601.522

AÇB : 321.156

ÇELİK : 173.670

DUKTİL : 605.046

PPRC-PE DİĞER : 1.467.350

TOPLAM : 4.168.744

8

SCADA sistemi var mıdır?

Var   Yok

9

CBS programı var mıdır? Varsa hangi program olduğunu belirtiniz.

Var, SUDABİS (Başarsoft-Mapinfo)

10

Abone bilgi sistemi var mıdır? Varsa hangi program olduğunu belirtiniz.

VAR – ABYS (İnspirit-#net)

11

Su kayıpları için tespit ve azaltma çalışmaları var mıdır? (Aktif fiziki kaçak kontrolü, İzole alt bölge oluşturma, Basınç yönetimi vb.) Varsa açıklayınız.

Var   Yok

1998 yılından itibaren İçmesuyu rehabilitasyon projesi yürütülmektedir.

12

Su kayıpları için tespit birimi var mıdır? Varsa personel sayısını belirtiniz.

Var

Personel sayısı: 6 Kişi

Yok

13

Sistemdeki yıllık toplam ihbar edilen ve edilmeyen sızıntı ve patlama sayısı nedir?

İhbar edilen: 8.447

İhbar edilmeyen:

14

Şebeke suyu abone birim fiyatı nedir?

(Şubat 2016)

Evsel

Sanayi

Diğer

2,76

5,53

15

Kullanılan abone sayaç tiplerini ve sayılarını belirtiniz.

KURU TİP, A,B,C TİPİ   yaklaşık 550.000

3. STANDART SU DENGESİ FORMU: ( Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

Sisteme Giren Su Miktarı

73.664.840

m3/yıl

(100%)

İzinli Tüketim

59.817.809

m3/yıl

(%81.20)

Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi

47.305.194

m3/yıl

(%64.22)

Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım

47.305.194

m3/yıl

(%64.22)

Gelir Getiren Su Miktarı

47.305.194

m3/yıl

(%64.22)

Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım

0 m3/yıl

( )

Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi

12.512.615

m3/yıl

(%16.98)

İbadethane Şadırvan ve Umumi WC ler

Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım

12.512.615

m3/yıl

(%16.98)

Gelir Getirmeyen Su Miktarı

26.359.646

m3/yıl

(%35.78)

İbadethane Şadırvan ve Umumi WC ler %16.98

+

Su Kayıpları % 18.80

Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım

0 m3/yıl

( )

Su Kayıpları

13.847.031

m3/yıl

(%18.80)

İdari Kayıplar

6.089.838

m3/yıl

(%8.27)

İzinsiz Tüketim

355.875 m3/yıl

(%0.48 )

Sayaçlardaki Ölçüm Hataları

5.733.963

m3/yıl

(%7.78)

Fiziki Kayıplar

7.757.193 m3/yıl

(%10.53)

Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar

7.757.193

m3/yıl

(%10.53)

Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar

m3/yıl

( )

Not: Kayseri’de İbadethane şadırvanlarına ve Şehir genelindeki umumi WC lere su sayacı takılmış olup su ücreti alınmamaktadır. (09 Mayıs 2005 -10 sayılı KASKİ genel kurul kararı)