Yeni Abonelik İçin Neler Gerekli

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

1-Yeni   Abone Servisine müracaatlar şahsen veya resmi vekil aracılığıyla   yapılır.Müracaat esnasında istenen belgelerin eksiksiz ikmal edilmesi   şarttır.

2-Matbu formlar (evrak) Abone İşleri Daire Başkanlığı, Yeni Abone Servisince önceden hazırlanıp abonelere verilir.

3-Her müstakil binaya bir abone bağlantı yolu tesis edilir.

4-Gayrimenkule  ilk defa  abone olunacaksa;  mülk sahibinin müracaat etmesi ve sicil aboneliği ile birlikte abone olması gerekmektedir. Kiracının aboneli bir mülkü kiralayıp adına abone olmak istemesi durumunda ise;  Kira kontratı,  T.C. kimlik numarası ile müracaat edecek ve Teminat (depozito) yatırmak suretiyle kendi adına abonelik yaptırabilecektir.

5-Ekte örneği olan Su Satış   Sözleşmesi KASKİ Genel Müdürlüğü adına Abone İşleri Daire Başkanı ve   Şube Müdürü ile abone tarafından karşılıklı imzalanmasından sonra   geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer.

6-Abone olacaklardan alınan belgeler;

Teminat (Depozito)

Keşif ücreti

Numara ve dosya bedeli

Tesisat yapım bedeline katılım payı

K.D.V.

Sayaç bedeli

Damga vergisi

7-Her yıl KASKİ Genel Kurulu?nca belirlenen ücretler uygulanır.

İLK DEFA ABONE OLACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

A-)Yeni İnşaat (Şantiye) Abonesi olacaklardan İstenen Belgeler

Yapı Ruhsatı Aslı ve Aslı Gibidir onaylı fotokopisi,

Onaylı Vaziyet Planı,

Yapı sahibinin kimlik aslı ve fotokopisi,(T.C. Kimlik Numarası olacak)

* Şirket ise; vergi numarası, imza sirküsü, yetki belgesi, şirket kaşesi ve ticaret sicil gazetesinde isminin geçtiği sayfa fotokopisi.

Şantiye   aboneliği için gerekli olan iki evrak tamamlanıp KASKİ'ye müracaat   edildikten sonra bölgelere göre aşağıda belirtilen sürelerde abonelik   işlemleri tamamlanacaktır.

S.N0
BÖLGELER
KEŞİF
SÜRELERİ
KASKİ İÇİ
İŞLER
TOPLAM SÜRE
1
Şehir Merkezi(Kocasinan-Melikgazi)
45 Dak.
20 Dak.
65 Dak.
2
Kocasinan-Melikgazi Bölgesinde
Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler
Hacılar, Erkilet, Mimarsinan, Kıranardı,
Hisarcık, Gesi
60 Dak.
(1 Saat)
20 Dak.
80 Dak.
(1 Saat 20 Dakika)
3
Hacılar İlçesinin Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Erkilet Beldesinin Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler
İncesu İlçesi Merkez ve Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Gesi Beldesi ve Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Süksün, Mahzemin, Gürpınar, Ebiç, Kuşçu ve
Bağlı Bulunan Yerler
Turan Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Büyükbürüngüz Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler
105 Dak.
(1 Saat 45 Dakika)
20 Dak.
125 Dak.
(2 Saat 05 Dakika)
4
Kızılören ve Köyleri
120 Dak.
(2 saat)
20 Dak.
140 Dak.
(2 Saat 20 Dakika)
5
Talas İlçesi Merkez (Talas Abone
Memurluğu Tarafından Yapılan Aboneler)
30 Dak.
15 Dak.
45 Dak.
6
Talas İlçesine Bağlı Bulunan Yerler,
Erciyes Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Zincidere Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Başakpınar ve Bağlı Bulunan Yerler,
Kepez ve Bağlı Bulunan Yerler
Kuruköprü ve Bağlı Bulunan Yerler
60 Dak.
(1 Saat)
15 Dak
75 Dak.
(1 Saat 15 Dakika)
Not:Keşif sürelerinde trafik yoğunluğu ve hava şartları nedeniyle gecikme olabilir.


B-)Şehir Mücavir Alanı İçerisinde Abone Olacaklardan İstenen Belgeler.(MESKEN, İŞYERİ, RESMİ DAİRE)

Tapunun aslı ve fotokopisi,

Kimlik aslı ve fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası olacak),

Yapı Kullanma İzin Belgesi (Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi),

Doğal Afet Sigortası (Dask)

Büyükşehir Belediyesinden alınacak numarataj (adres beyan formu) belgesi

* Kanal Katılım Payının ödenmiş olması (Kaski Kanal Tahakkuk Servisi),

* Şirket ise; vergi numarası, imza sirküsü, yetki belgesi, şirket kaşesi ve ticaret sicil gazetesinde isminin geçtiği sayfa fotokopisi.

Yeni   abonelik için gerekli olan altı evrak tamamlanıp Kaski'ye müracaat   edildikten sonra bölgelere göre aşağıda belirtilen sürelerde abonelik   işlemleri tamamlanacaktır.

S.N0
BÖLGELER
KEŞİF
SÜRELERİ
KASKİ İÇİ
İŞLER
TOPLAM SÜRE
1
Şehir Merkezi(Kocasinan-Melikgazi)
45 Dak.
20 Dak
65 Dak.
2
Kocasinan-Melikgazi Bölgesinde
Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler
Hacılar, Erkilet, Mimarsinan, Kıranardı,
Hisarcık, Gesi
60 Dak.
(1 Saat)
20 Dak
80 Dak.
(1 Saat 20 Dakika)
3
Hacılar İlçesinin Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Erkilet Beldesinin Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler
İncesu İlçesi Merkez ve Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Gesi Beldesi ve Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Süksün, Mahzemin, Gürpınar, Ebiç, Kuşçu ve
Bağlı Bulunan Yerler
Turan Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Büyükbürüngüz Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler
105 Dak.
(1 Saat 45 Dakika)
20 Dak
125 Dak.
(2 Saat 05 Dakika)
4
Kızılören ve Köyleri
120 Dak.
(2 saat)
20 Dak
140 Dak.
(2 Saat 20 Dakika)
5
Talas İlçesi Merkez (Talas Abone
Memurluğu Tarafından Yapılan Aboneler)
30 Dak.
15 Dak
45 Dak.
6
Talas İlçesine Bağlı Bulunan Yerler,
Erciyes Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Zincidere Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Başakpınar ve Bağlı Bulunan Yerler,
Kepez ve Bağlı Bulunan Yerler
Kuruköprü ve Bağlı Bulunan Yerler
60 Dak.
(1 Saat)
15 Dak
75 Dak.
(1 Saat 15 Dakika)
Not
Keşif sürelerinde trafik yoğunluğu ve hava şartları nedeniyle gecikme olabilir.


C-) Kiracı Aboneliği İçin İstenenler;

1- abone numarası

2- Kira kontratı

3- Kimlik Aslı ve Fotokopisi

4- Teminat (Depozito)

* Şirket ise; vergi numarası, imza sirküsü, yetki belgesi, şirket kaşesi ve ticaret sicil gazetesinde isminin geçtiği sayfa fotokopisi,

D-) Abone İsim Değişikliği İçin İstenen Belgeler

Tapunun aslı ve fotokopisi,

Kimlik aslı ve fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası olacak),

Doğal Afet Sigortası (Dask)

* Şirket ise; vergi numarası, imza sirküsü, yetki belgesi, şirket kaşesi ve ticaret sicil gazetesinde isminin geçtiği sayfa fotokopisi,

İsim   Değişikliği için gerekli olan iki evrak tamamlanıp Kaski'ye müracaat   edildikten sonra tüm bölgelerde aşağıda belirtilen sürede isim   değişikliği işlemi tamamlanacaktır.

S.NO
BÖLGELER
KASKİ İÇİ
İŞLER
TOPLAM SÜRE
 
1
Mücavir alan içerisindeki tüm aboneler için
5 Dak.
5 Dak.