Laboratuvar
Card image

LABORATUVARLARIMIZI TANIYALIM...

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Laboratuvarlarımızda;

» İçme Suyu, Atık Su, Havuz Suyu, Sulama Suyu, Arıtma Çamuru ve Toprak matrikslerinin analizleri gerçekleştirilmektedir.
» 2008 yılından itibaren TÜRKAK' tan Akreditasyon Belgesine sahiptir. Bu kapsamda; Suda 91, Atıksuda 63, Çamurda 12, Toprakta 12 ve Havuz suyunda 19 parametrede ve atıksudan numune almak olmak üzere toplam 198 parametre ve metotta akredite analiz ve ölçüm hizmeti verilmektedir.
» 2007 yılından itibaren de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen "Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi" ne sahiptir. Atıksu, Toprak ve Çamur matrislerinde Akredite olduğu parametrelerde “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”ndan da yetkili olup belge kapsamında numune alma yetkimizde bulunmaktadır.
» Toplam 261 parametrenin ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standart analiz metotları kullanılarak analiz ve ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarlarımız;

Konusunda Uzman Personeliyle,
Yeterli Cihaz Altyapısı İle
Ulusal ve Uluslararası Metotlar Kullanarak,

Türkak' tan Akredite,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ndan Yetkili,

Doğru ve Güvenilir Analiz Sonuçları Üretip,
Şehrimize ve Bölgemize Hizmet Etmektedir.