Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

“Su ve atıksu hizmetlerini abone memnuniyetini esas alıp, kaynakları ve teknolojiyi etkin kullanarak, insan ve çevre sağlığını gözeten bütüncül bir yaklaşımla yönetmek.”

Vizyonumuz

“Su ve atıksu yönetiminde, kurumsallaşmış, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla sürekli gelişen öncü ve lider bir kurum olmak.”