Projeler ve Yatırımlar

Genel Müdürlüğümüz kurulduğundan günümüze kadar, Kayseri B.B. mücavir alanı sınırları içerisinde insan merkezli hizmetlerine her gün bir yenisini ilave ederek devam etmektedir.

İnsanın, vazgeçilmez hayati ihtiyacı olan suyu kaliteli, ekonomik, sürekli ve en kolayca hizmetine sunmak; kullandığı ve kirlettiği suyu ise kolayca, zararsız ve en kısa yoldan bertaraf ederek ekolojik dengeyi bozmadan alıcı ortama vermek temel hizmet hedefimizdir. Bu doğrultuda aboneye sunulan suyun mevcut şebekelerdeki hizmetin sürekliliğini engelleyecek problemlerin ortadan kaldırılması ve şehir şebekesinden hizmet alamayan noktaların en kısa sürede bu hizmetlerimizden yararlanması için 2004 yılında da muhtelif kapasitelerde “içmesuyu projeleri” yatırım proğramına dahil edilmiştir.

İnsan merkezli düşünce sisteminde, insanın ihtiyaçlarının karşılanması yanında insan sağlığı ve insanın yaşadığı çevrenin de mutlaka gözardı edilmemelidir. Bu nedenle meydana gelen atıksuların yerleşim yerlerinden toplanması uzaklaştırılması zararsız bir durumda alıcı ortama deşarjının sağlanması gerekmektedir. Bu vesile ile her yıl gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon şebeke yapım projelerine 2004 yılında da yeni proje ilaveleri ile devam edilecektir.

Kaski Genel Müdürlüğü’nün hedefi, sorumlu olduğu meskun mahallelerde en son aboneye su ulaştırmak ve meydana gelen kullanılmış suyu uygun şekilde meskun mahalden uzaklaştırıp tekrar alıcı ortama kazandırmaktır.